KURUMSAL ARAŞTIRMALAR

PROSECURE Kurumsal Araştırmalar uzman personeli müşterilerine ‘marka koruma, pazar araştırmaları, şirketi içi disiplin kuralları ihlalleri, menfaat çatışması, hırsızlık, dolandırıcılık, kayıp önleme, iç denetim, işe alım öncesi CV doğrulama, işten çıkarma sonrası tehditlerle mücadele’ gibi kurumsal araştırma konularında uluslararası standartlarda, hukuki, etik ve istenilen raporlama formatında hizmet sunar.

RİSK YÖNETİMİ

Etkili bir güvenlik yönetimi için öncelikle bir hedefe karşı olan ponatsiyel risklerin, bu risklerin gerçekleşme ihtimallerinin ve etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması gerekir. PROSECURE çalıştığı sektöre etki yapan kültürel, ekonomik ve jeopolitik unsurlar hakkında derinlemesine bilgi sahibidir.  Risk yönetim ekibimiz risklere uluslararası standartlarda tüm açılardan ve bütünsel bakan, kendine özgü bir format ve çözüme sahiptir.

SEYAHAT GÜVENLİĞİ

PROSECURE uluslararası konserler, kurumsal şirketlerin yıllık etkinlik ve toplantılarının ve tüm seviyedeki personelin seyahat güvenliklerini uluslararası standartlarda sağlar.  Toplantı ve konser alanı, uçak, helikopter, VIP araç ve diğer araç ve hizmetlerin teminini yapar. PROSECURE uluslararası iş ortakları ile birlikte Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Irak, İsrail, Ürdün ve Lübnan’da da faaliyet göstermektedir.