Yakın Koruma

yakın koruma istanbul bodyguard VİP Koruma

Yakın Koruma hizmetleri Türkiye’de kontrolsüz bir şekilde gelişen sektörlerden birisini teşkil etmektedir.  Oysaki, Yakın Koruma kendi içerisinde pek çok disiplinin profesyonel şekilde uygulanmasını ihtiva eden son derece hassas bir görevdir. İnsan hayatını ve şöhretini korumak dünyanın en zor mesleklerinden birisidir.  Bu disiplinler “üstün bir fiziki yapı, yakın savunma sporlarında uzmanlık, istihbarat toplama, istihbarata karşı koyma,  risk analizi, planlama ve koordinasyon, güçlü bir psikoloji, problem çözme, hızlı karar verme, silah ve yakın koruma teçhizat bilgisi” olarak özetlenebilir.

Yakın Koruma işini halen icra edenlerin pek çoğunun bu kriterleri taşımadığı sadece fiziki görünüm itibari ile kendisini yeterli görüp bu mesleği icra ettiği gözlemlenmektedir.  Bu kişilerin suç geçmişine sahip olmaları, uyuşturucu kullanma ihtimalleri ihtimal dahilindedir.  Nitekim bodyguard tabir edilen bu kişilerin pekçoğu kendi başlarına herhangi bir ticari sorumluluğa sahip değildirler. Başka bir deyişle iş yapış şekillerinin müşteriye vereceği olası zararlara karşı müşteri potansiyel risk altındadır.  Aslında bu profildeki kontrolsüz bir yakın koruma seçilmiş olması durumu korunulan kişi için bir risk teşkil etmektedir.   Doğru zamanda doğru hareketi sergilemek son derece uzun zaman ve eğitim gerektiren bir yolculuktur. Bu yetkinlik fiziki olduğu kadar mental ve psikolojik kontrolü içeren pek çok kritik unsuru bünyesinde içerir. 

 

Türkiye’de yakın koruma profilinin ağırlıklı olarak bodyguard tabir edilen profilde yoğunluk kazandığı gözlenmektedir. Bu kişiler dikkat çekici fiziki görünümleri dışındaki diğer kriterler açısından genellikle yetersiz kalmaktadırlar.

 

Profesyonel bir yakın koruma hizmeti öncelikle müşteri ile şirket arasında bir gizlilik sözleşmesini içermelidir. Müşterinin profili ve öngörülen risklere göre silahlı veya silahsız, erkek veya kadın yakın korumalardan uygun bir seçim yapılmalıdır. Müşterini özel ve iş hayatı ile şöhretine ilişkin tüm hususlar yakın koruma tarafından mutlak bir gizlilik anlayışı içerisinde korunmalıdır.  Aksi halde yakın koruma görevlisinin kendisi müşteri için risk doğurma potansiyeli yüksek bir unsur haline dönüşür.  

 

Yakın koruma ihtiyacı duyan tüm kişilerin yukarıda sayılan kriterlere uygun ve mutlaka profesyonel bir şirket ile yazılı anlaşmalar çerçevesinde bu hizmeti alması büyük önem taşımaktadır.

 

Yakın Koruma Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Seyahat Güvenliği

Etkinlik Güvenliği