PROSECURE uzman ekibi ve çözüm ortakları tehdit faktörlerini izleme, tespit, analiz ve mücadele konusunda kanıtlanmış tecrübeye sahiptir. Hiçbir tehdit ve risk aniden ortaya çıkmaz, bir olgunlaşma ve gelişim süreci yaşarlar. Bu süreçte çeşitli ön belirtiler ve sinyaller verirler. Bu ön belirtilerle geçen bir olgunlaşma süreci sonrasında tehdit ve risk gerçeğe dönüşür.

Tehdit ve risklerin proaktif olarak izlenmesi güvenlik yönetiminin öncelikli, belkide birincil konusudur. Bu nedenle oluşturulacak  olan güvenlik yönetimi konsepti, proaktif tehdit ve risklerle orantılı ve duruma özel olmalıdır. Hiçbir şirket için oluşan tehdit ve riskler diğer bir şirket için tamamen birebir aynı değil, kendine özgüdür.

Günümüzde gelişen iletişim teknolojileri sayesinde bilginin en büyük bölümü internet platformunda oluşmakta ve bilgi inanılmaz bir hızla gelişebilmekte veya yayılabilmektedir. Bu durum klasik bilgi paylaşımı metotlarını değiştirmiş ve kontrolünüde zor bir duruma dönüştürmüştür. Global bir şirketin dünyanın x ülkesinde yaşadığı bir tehdit, o şirketin y noktasındaki şirketini eş zamanlı etkileyebilecek bir hale gelmiştir.